superdry

წესები და პირობები

ანგარიშსწორების საშუალებები:
ბარათით ანგარიშსწორება: 
ბარათით გადახდის განხორციელებისთვის, უნდა აირჩიოთ ველი "ბარათით გადახდა". ბარათის ნომერში შეგიძლიათ შეიყვანოთ ნებისმიერი ბანკის ბარათის ნომერი და ამავე ბარათის სხვა ჩამოთვლილი მონაცემები.

გაცვლა დაბრუნების წესები და პირობები:
პროდუქციის გაცვლა:
პროდუქციის გაცვლა, ზომაში ან მოდელში შესაძლებელია  შეკვეთის მიღებიდან 3 დღის განმავლობაში, იგივე ან მეტი ღირებულების პროდუქტში. თუ პროდუქციას შენარჩუნებული აქვს სარეალიზაციო სახე (ჩაუცმელი, გაურეცხავი, ან სხვაგვარად უხმარი, თან ერთვის/მოუხსნელია პროდუქციის იარლიყი) და მომხმარებელი წარმოადგენს შესყიდვისას გაცემულ დამადასტურებელ ინვოისს.

წუნდებული პროდუაცია: წუნდებული პროდუქციის გაცვლა, შესაძლებელია მიღებიდან 2 დღის განმავლობაში, იგივე ან მეტი ღირებულების პროდუქტში.თუ პროდუქციას შენარჩუნებული აქვს სარეალიზაციო სახე (ჩაუცმელი, გაურეცხავი, ან სხვაგვარად უხმარი, თან ერთვის/მოუხსნელია პროდუქციის იარლიყი) და მომხმარებელი წარმოადგენს შესყიდვისას გაცემულ დამადასტურებელ ინვოისს.

დაბრუნების წესი: ნივთის დაბრუნების და უკან გაგზავნის ხარჯი ეკისრება მომხმარებელს.  გადასაცვლელი ან წუნდებული ნივთის არსებობის შემთხევაში მომხმარებელმა უნდა მიმართოს კომპანიას: 0322 12 12 17 ან F: Superdry Georgia • სუპერდრაი საქართველო; მაღაზიის ფუნქციონირების შემთხვევაში შესაძლებელია ნივთის გადაცვლა მაღაზიაში, ზემოთმოცემული პირობების დაცვით.

იმ შემთხვევაში თუ ნივთის მიწოდება განხორციელდა შეცდომით, ნივთის უკან დაბრუნებას უზრუნველყოფს კომპანია.

გადაცვლას არ ექვემდებარება: აქსესუარები და თეთრეული არ ექვემდებარება გადაცვლასა და დაბრუნებას.

დამატებითი პირობები:  ნივთის დაბრუნების შეთხვევაში არ ხორციელდება თანხის დაბრუნება, შესაძლებელია სხვა ნივთში ან სასაჩუქრე ბარათში გადაცვლა.

სიახლეების მიღება: თანახმა ვარ, Iconic.ge – Patrizia Pepe - Superdry დაკავშირებით მივიღო სმს შეტყობინებები (პირდაპირი მარკეტინგის -სარეკლამო შეთავაზებება)

 

მომხარებლის მონაცემების დაცვის პოლიტიკა

შპს „ნიუ რითეილ გრუპ-ი აფასებს ამ ვებგვერდზე (შემდგომში - ვებგვერდი) თქვენს ვიზიტს და იმ ინტერესს, რომელსაც ჩვენი სერვისებისა და პროდუქტების მიმართ იჩენთ

თქვენი კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და ჩვენი ვებგვერდის სტუმრობის განმავლობაში, გვსურს თავს კომფორტულად გრძნობდეთ. 

ჩვენ ვუფრთხილდებით და ვიცავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, რომელიც შეგროვდა, მუშავდება და გამოიყენება ვებგვერდზე თქვენი სტუმრობის განმავლობაში და შემდგომში.

ვებგვერდით სარგებლობისას პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობები განსაზღვრულია წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკით, რომელიც თავის მხრივ შემუშავებულია ჩვენ მიერ დამტკიცებული მონაცემთა დაცვის პოლიტიკისსაფუძველზე. აღნიშნული დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე და შეგიძლიათ გაეცნოთ.

ვებგვერდზე შემოსვლით თქვენ ეთანხმებით წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას (შემდგომში - პოლიტიკა)

თუ თქვენ არ ეთანხმებით წინამდებარე პოლიტიკას, არ განაგრძოთ ვებგვერდის მომდევნო გვერდებით სარგებლობა.

წინამდებარე პოლიტიკა, შესაძლოა, დროდადრო განახლდეს. აქედან გამომდინარე, გთხოვთ, რომ მას გაეცნოთ რეგულარულად. წინამდებარე პოლიტიკის ბოლო აბზაცი მიანიშნებს იმ თარიღს, თუ როდის მოხდა პოლიტიკის უკანასკნელი განახლება.

რა მიზანს ემსახურება წინამდებარე პოლიტიკა და რა არის მისი მოქმედების სფერო?

შპს „ნიუ რითეილ გრუპ-ი ცდიულობს დაიცვა იმ პირების პერსონალური მონაცემები, რომლებიც სარგებლობენ ვებგვერდით. შესაბამისად, შევიმუშავეთ წინამდებარე პოლიტიკა იმის აღსაწერად, თუ როგორ და რა სახის ინფორმაცია შეგროვდება ვებგვერდის მომხმარებლებისგან და იმ მიზნების განსასაზღვრად, რომლის მისაღწევადაც შესაძლოა კომპანიამ შეაგროვოს, გადასცეს ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომი გახადოს აღნიშნული მონაცემები. კომპანია ასევე განსაზღვრავს ყველა შესაძლო გონივრულ ზომას, რომელიც თქვენი მონაცემების უსაფრთხოების დასაცვად არის აუცილებელი. 

წინამდებარე პოლიტიკა ვრცელდება ყველა სახის ინფორმაციაზე, რომელსაც თქვენ მიერ ვებგვერდის გამოყენების შედეგად მოიპოვებს კომპანია. პოლიტიკა არ ვრცელდება მესამე პირების იმ ვებგვერდებზე, რომლებიც არ არიან ჩვენს კომპანიასთან აფილირებული პირები, მაგრამ შესაძლოა ასეთ ვებგვერდებთან კავშირი ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით იყოს შესაძლებელი (შემდგომში - მესამე პირების ვებგვერდები). გთხოვთ, გაეცნოთ ასეთი მესამე პირების ვებგვერდების კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, თუკი თქვენ მათ ვებ გვერდებს იყენებთ, იმდენად, რამდენადაც კომპანია არ არის პასუხისმგებელი და არ აქვს გავლენა არც მესამე პირების ვებგვერდების შემცველ მასალებზე და არც მათი კონფიდენციალურობის დაცვის პრაქტიკაზე. 

რა ინფორმაციას ვაგროვებთ თქვენგან და რა მიზნით?

როდესაც თქვენ სტუმრობთ ვებგრევრდს iconic.ge, ჩვენი სერვერი ავტომატურად იწერს დეტალებს თქვენი ვიზიტის შესახებ (მაგალითად, შეზღუდვის გარეშე, თქვენი IP მისამართი, ვებგვერდი, რომლიდანაც ჩვენს ვებგვერდს ესტუმრეთ, ვიზიტის დროს გამოყენებული ინტერნეტ-ბრაუზერის ტიპი, მოწყობილობის ტიპი რომელშიც აღნიშნული ბაუზერია განთავსებული, ჩვენი ვებგვერდის ის კონკრეტული გვერდები, რომლებსაც ფაქტობრივად ესტუმრეთ და ვებგვერდზე თქვენი სტუმრობის თარიღი და ხანგრძლივობა და სხვა).

დამატებით, ჩვენი ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს, რომელსაც თქვენ გვაწვდით ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით, მაგალითად როდესაც შეგყავთ პერსონალური მონაცემები (სახელი, გვარი, სქესი, მისამართი, ელ-ფოსტის მისამართი, ტელეფონის/ფაქსის ნომერი და სხვა) ვებგვერდის სარეგისტრაციო გვერდზე ან მაშინ, როდესაც ჩვენს ვებგვერდზე სიახლეების მისაღებად რეგისტრირდებით, ან რომელსაც გვაწვდიან ისეთი მესამე პირები, რომელთა კლიენტი/აბონენტიც თქვენ ბრძანდებით, მაგალითად როდესაც იხდით ასეთი მესამე პირებისადმი დავალიანებას ან/და ავსებთ თქვენი სააბონენტო ანგარიშის ბალანსს. 

კომპანია გამოიყენებს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს:
-    ვებგვერდის ტექნიკური ადმინისტრირების და მისი კვლევისა და განვითარების მიზნებისათვის;
-    კლიენტისა და მომხმარებლის ადმინისტრირებისა და მარკეტინგული მიზნებისათვის;
-    კომპანიის სხვა ელექტრონულ არხებთან მიმართებით, ზემოხსენებული მიზნებისთვის;
-    ჩვენი სერვისებისა და პროდუქტების შესახებ თქვენთვის ინფორმაციის მოსაწოდებლად;
-    წინამდებარე პოლიტიკით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებისთვის.

შპს“ნიუ რითეილ გრუპ“-ი იცავს ყველა მოქმედ კანონს და რეგულაციას, რომელიც ჩვენ მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების საკითხს ეხება.

როგორ ვაგროვებთ და ვინახავთ ინფორმაციას თქვენ შესახებ?

ვებგვერდი „iconic.ge” იყენებს ისეთ ტექნოლოგიას, როგორიცაა მზა ჩანაწერები (cookies) ან თეგი (შემდგომში - თრექინგის ტექნოლოგია), იმისთვის, რომ შევაგროვოთ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია (იხილეთ: რა ინფორმაციას ვაგროვებთ თქვენგან და რა მიზნით?) და გავიგოთ, თუ როგორ იყენებენ ვიზიტორები ჩვენს ვებგვერდს.

მზა ჩანაწერების ან თეგების ტექნოლოგია გვეხმარება ვმართოთ და გავაუმჯობესოთ ვებგვერდის ეფექტურობა, მაგალითად იმის მიხედვით, ყოფილა თუ არა თქვენს კომპიუტერსა და ჩვენს ვებგვერდს შორის წარსულში რამე კავშირი, მოვახდინოთ  ვებგვერდზე ყველაზე პოპულარული სექციების იდენტიფიცირება და სხვა. 

გთხოვთ დარწმუნდეთ, რომ თქვენი მზა ჩანაწერების წესები გაწერილია იმგვარად, რომ მონიშნული არ გაქვთ მზა ჩანაწერის ის ტიპი, რომლის გამოყენებაზე კომპანიას ნებას არ რთავთ.  

როდესაც ინახავთ თქვენი მზა ჩანაწერების წესებს, ისინი ასევე ვრცელდება iconic.ge ვებგვერდზე თქვენს სამომავლო ვიზიტებზეც. თუმცა, ჩვენი კომპანიის მიღმა არსებული ტექნიკური მიზეზებით, ეს გარანტირებული არ არის. მაგალითად, თუ თქვენს მიერ მოხდა ინტერნეტ-ბრაუზერის აღდგენა/ხელახალი ინსტალაცია, მზა ჩანაწერებისგან გაწმენდა ან iconic.ge-ს ვებგვერდზე ვიზიტი სხვა ინტერნეტ-ბრაუზერის ან მოწყობილობის გამოყენებით, თქვენი მზა ჩანაწერების წესები, შესაძლოა, დაიკარგოს. 

ხშირ შემთხვევაში, თქვენ ასევე შეგიძლიათ თქვენი ინტერნეტ-ბრაუზერით თრექინგის ტექნოლოგიების კონტროლი. გთხოვთ, დარწმუნდეთ რომ თქვენი ინტერნეტ-ბრაუზერი ასახავს თქვენ სურვილს გსურთ თუ არა, სადაც ეს შესაძლებელია, გაგაფრთხილოთ თრექინგ ტექნოლოგიების და ან მათი მიღების შესახებ. თქვენი ინტერნეტ-ბრაუზერის სპეციალურ შესაძლებლობებს და ინსტრუქციებს მათი მოხმარების შესახებ, როგორც წესი, შეგიძლიათ გაეცნოთ თქვენი ინტერნეტ-ბრაუზერის სახელმძღვანელოში ან სექციაში დახმარება.

თრექინგ ტექნოლოგიების გამოყენებაზე უარის თქმამ ან მათმა დეაქტივაციამ შესაძლოა უარყოფითი გავლენა იქონიოს iconic.ge- ვებგვერდის ან მისი სხვადასხვა ნაწილების მიერ შემოთავაზებული სერვისების ხელმისაწვდომობაზე და მათ გამართულ ფუნქციონირებაზე. 

 

Terms And Conditions

Welcome to iconic's online shop !

These Terms of Service (“Terms”, “Terms of Service”) govern your use of our website located at www.iconic.ge operated by nrgroup.

Our Privacy Policy also governs your use of our Service and explains how we collect, safeguard and disclose information that results from your use of our web pages.

Your agreement with us includes these Terms and our Privacy Policy (“Agreements”). You acknowledge that you have read and understood Agreements, and agree to be bound of them.

If you do not agree with (or cannot comply with) Agreements, then you may not use the Service, but please let us know by emailing at info@iconic.ge so we can try to find a solution. These Terms apply to all visitors, users and others who wish to access or use Service.

 

2. Communications

By using our Service, you agree to subscribe to newsletters, marketing or promotional materials and other information we may send. However, you may opt out of receiving any, or all, of these communications from us by following the unsubscribe link or by emailing at info@iconic.ge

 

3. Purchases

If you wish to purchase any product or service made available through Service (“Purchase”), you may be asked to supply certain information relevant to your Purchase including but not limited to, your credit or debit card number, the expiration date of your card, your billing address, and your shipping information.

You represent and warrant that: (i) you have the legal right to use any card(s) or other payment method(s) in connection with any Purchase; and that (ii) the information you supply to us is true, correct and complete.

We may employ the use of third-party services for the purpose of facilitating payment and the completion of Purchases. By submitting your information, you grant us the right to provide the information to these third parties subject to our Privacy Policy.

We reserve the right to refuse or cancel your order at any time for reasons including but not limited to: product or service availability, errors in the description or price of the product or service, error in your order or other reasons.

We reserve the right to refuse or cancel your order if fraud or an unauthorized or illegal transaction is suspected.

 

4. Change/raturn

The ordered item can be changed in size or in a differamt model within 5 days. Item should not be demaged and it should has its original shape and tags. Reaturn of the prodict should be done on behulf of the customer.

5. Content

Content found on or through this Service are the property of nrgroup or used with permission. You may not distribute, modify, transmit, reuse, download, repost, copy, or use said Content, whether in whole or in part, for commercial purposes or for personal gain, without express advance written permission from us.

 

6. Prohibited Uses

You may use Service only for lawful purposes and in accordance with Terms.

 

7. Analytics

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.

 

8. Accounts

When you create an account with us, you guarantee that the information you provide us is accurate, complete, and current at all times. Inaccurate, incomplete, or obsolete information may result in the immediate termination of your account on Service.

You are responsible for maintaining the confidentiality of your account and password. You agree to accept responsibility for any and all activities or actions that occur under your account and/or password. You must notify us immediately upon becoming aware of any breach of security or unauthorized use of your account.

We reserve the right to refuse service, terminate accounts, remove or edit content, or cancel orders in our sole discretion.

 

9. Termination

We may terminate or suspend your account and bar access to Service immediately, without prior notice or liability, under our sole discretion, for any reason whatsoever and without limitation, including but not limited to a breach of Terms.

If you wish to terminate your account, you may simply discontinue using Service.

 

10. Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Georgia, which governing law applies to agreement without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect.

 

11. Changes To Service

We reserve the right to withdraw or amend our Service, and any service or material we provide via Service, in our sole discretion without notice. From time to time, we may restrict access to some parts of Service, or the entire Service, to users, including registered users.

 

12. Acknowledgement

BY USING SERVICE OR OTHER SERVICES PROVIDED BY US, YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THESE TERMS OF SERVICE AND AGREE TO BE BOUND BY THEM.

 

13. Contact Us

Please send your feedback, comments, requests for technical support by email: info@iconic.ge

 

Privacy Policy

 

This Privacy Policy Operates The Website (www.iconic.ge), Which Provides The SERVICE.

This Page Is Used to Inform Website Visitors Regarding Our Policies with The Collection, Use, And Disclosure of Personal Information If Anyone Decided to Use Our Service.

 

If You Choose To Use Our Service, Then You Agree To The Collection And Use Of Information In Relation With This Policy. The Personal Information That We Collect Are Used For Providing And Improving The Service. We Will Not Use Or Share Your Information With Anyone Except As Described In This Privacy Policy.

The Terms Used In This Privacy Policy Have The Same Meanings As In Our Terms And Conditions.

 

INFORMATION COLLECTION AND USE

For A Better Experience While Using Our Service, We May Require You To Provide Us With Certain Personally Identifiable Information, Including But Not Limited To Your Name, Phone Number, Date Of Birth, Gender, Purchase Information, Images, Postal Address, Financial Information (Including Your Credit Or Debit Card Details) Etc. The Information That We Collect Will Be Used To Contact Or Identify You.

We take care of the security and protection of your personal data. We will not use your data illegally. At any time we will provide you with complete and comprehensive information regarding the processing of your personal data.

 

LOG DATA

We Want To Inform You That Whenever You Visit Our Service, We Collect Information That Your Browser Sends To Us That Is Called Log Data. This Log Data May Include Information Such As Your Computer’s Internet Protocol (“IP”) Address, Browser Version, Pages Of Our Service That You Visit, The Time And Date Of Your Visit, The Time Spent On Those Pages, And Other Statistics.

 

SERVICE PROVIDERS

We May Employ Third-Party Companies And Individuals Due To The Following Reasons: To Facilitate Our Service; To Provide The Service On Our Behalf; To Perform Service-Related Services; Or To Assist Us In Analyzing How Our Service Is Used.

We Want To Inform Our Service Users That These Third Parties Have Access To Your Personal Information. The Reason Is To Perform The Tasks Assigned To Them On Our Behalf. However, They Are Obligated Not To Disclose Or Use The Information For Any Other Purpose.

 

SECURITY

We Value Your Trust In Providing Us Your Personal Information, Thus We Are Striving To Use Commercially Acceptable Means Of Protecting It. But Remember That No Method Of Transmission Over The Internet, Or Method Of Electronic Storage Is 100% Secure And Reliable, And We Cannot Guarantee Its Absolute Security.

 

LINKS TO OTHER SITES

Our Service May Contain Links To Other Sites. If You Click On A Third-Party Link, You Will Be Directed To That Site. Note That These External Sites Are Not Operated By Us. Therefore, We Strongly Advise You To Review The Privacy Policy Of These Websites. We Have No Control Over, And Assume No Responsibility For The Content, Privacy Policies, Or Practices Of Any Third-Party Sites Or Services.

 

CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

We May Update Our Privacy Policy From Time To Time. Thus, We Advise You To Review This Page Periodically For Any Changes. We Will Notify You Of Any Changes By Posting The New Privacy Policy On This Page. These Changes Are Effective Immediately, After They Are Posted On This Page.

 

CONTACT US

 

If You Have Any Questions Or Suggestions About Our Privacy Policy, Do Not Hesitate To Contact Us: info@iconic.ge

 

Data Deletion

Data Deletion ensures that iconic.ge manages the data it controls and processes it in an efficient and responsible manner. User can always deactivate an account and his/her data will be destroyed. App users which use Facebook authorization, can remove app access by going to their Facebook profile and clicking the Remove button on the Settings & Privacy > Settings > Security and Login > Apps and Websites page.